chuyển gia là gì

Chuyển giá là gì? Chuyển giá có phải là hoạt động bất hợp pháp?

Tìm hiểu khái niệm chuyển giá là gì? Phân biệt chuyển giá với khai báo giá trị thấp nhằm trốn thuế. Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động này và chuyển giá có phải là hành vi bất hợp pháp.

Chuyển giá là gì?

chuyển gia là gì

Trong lĩnh vực kinh tế, chuyển giá là việc thực hiện chính sách đối với hàng hóa, dịch vụ sản phẩm được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn từ nước này sang nước khác mà không tuân theo giá thị trường. Mục đích chuyển giá nhằm đưa ra con số thuế thấp nhất để có lợi cho các doanh nghiệp đa quốc gia.

Cũng có thể hiểu, bản chất của hoạt động chuyển giá là việc doanh nghiệp lựa chọn nơi ưu đãi nhất để nộp thuế mà không làm trái các quy định của pháp luật hiện hành. Trong trường hợp này thì chuyển giá là hành vi của chủ thể kinh doanh thực hiện nhằm thay đổi giá trị của hàng hóa, dịch vụ trong mối quan hệ làm ăn hợp tác với bên đối tác.

Chuyển giá xuất phát từ đâu?

Đối tượng chính chịu tác động của hành vi chuyển giá của chủ thể doanh nghiệp chính là giá trị của sản phẩm, hàng hóa dịch vụ. Vậy tại sao doanh nghiệp lại có thể can thiệp và điều chỉnh giá cả thị trường của hàng hóa trong giao dịch thương mại?

Thứ nhất, các chủ thể kinh doanh được quyền tự quyết định giá cả, giá trị hàng hóa trong giao dịch. Các chủ thể có toàn quyền chủ động trong việc giao dịch hàng hóa với bất kỳ giá nào mà họ muốn.

Thứ hai, các nhóm chủ thể kinh doanh, các bên đối tác kinh doanh đều có lợi ích chung. Do đó, sự thay đổi về giá trị hàng hóa trong giao dịch sẽ được thực hiện giữa các chủ thể kinh doanh cùng hướng tới lợi ích chung mà không làm tổn hại cho bên nào.

Thứ ba là việc điều chỉnh chính sách giá giao thương giữa các bên đối tác nhóm có cùng lợi ích không làm thay đổi lợi ích của các bên liên quan nhưng lại có khả năng thay đổi nghĩa vụ đóng thuế theo hướng có lợi cho doanh nghiệp. Tức doanh nghiệp được hưởng lợi khi khoản tiền thuế được luân chuyển từ nơi phải đóng ở mức cao sang nơi chỉ phải đóng ở mức thấp và cũng có thể dịch chuyển theo hướng ngược lại. Sở dĩ có sự điều chuyển này là doanh nghiệp biết chớp cơ hội từ sự khác biệt giữa chính sách đánh thuế của các quốc gia, khu vực.

Phân biệt chuyển giá với khai báo gian lận nhằm trốn thuế

Hành vi chuyển giá chỉ được công nhận thực tế đối với những giao dịch giữa các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau. Để thực hiện hành vi chuyển giá, các chủ thể có liên kết với nhau phải đưa ra một thỏa thuận chung về giá được định mức cao hay thấp dựa trên lợi ích của các bên.

Những người ngoài cuộc thường hay nhầm lẫn giữa hoạt động chuyển giá với hành vi khai báo giá chênh lệch với cơ quan quản lý nhằm trốn thuế.

Cụ thể, trong trường hợp giao dịch bị chuyển giá thì chủ thể kinh doanh không phải thanh toán theo giá thỏa thuận mà họ có thể định giá giao dịch cao hơn. Chủ thể kinh doanh đơn giản là nắm bắt sự khác biệt về mức thuế và các điều khoản có lợi thế trong chính sách thu thuế ở từng quốc gia, khu vực để hưởng lợi chính đáng.

Còn hành vi khai báo giá cả hàng hóa sản phẩm với cơ quan chức năng là nhằm mục đích trốn thuế và tư lợi cá nhân thì bị coi là phạm pháp.

Dù vậy hành vi chuyển giá vô tình khiến việc thực hiện nghĩa vụ thuế ở một quốc gia mất tính công bằng, bình đẳng. Không xác định chính xác nghĩa vụ đóng thuế cũng chính là tạo sự bất công trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ở thời buổi kinh tế thị trường.

Doanh nghiệp thực hiện chuyển giá như thế nào?

Theo các chuyên gia để xác định một chủ thể kinh doanh đã thực hiện chuyển giá thật không đơn giản. Một trong những lý do giải thích về việc này là nếu doanh nghiệp định giá cao hoặc thấp mà làm tăng số thuế thu một cách cục bộ cho nhà nước thì cơ quan có thẩm quyền sẽ định lại giá chuyển giao. Lấy ví dụ, doanh nghiệp định giá mua vào các hàng hóa nhập khẩu ở mức thấp thì dẫn tới hình thành chi phí thấp và hệ quả là thu nhập trước thuế cao. Từ đó, kéo theo yêu cầu thuế thu nhập của doanh nghiệp tăng. Hoặc ví dụ giá xuất khẩu được định ở mức cao thì cũng làm tăng doanh thu và cũng làm tăng số thuế mà nhà nước thu được.

thực hiện chuyển giá như thế nào

Tuy nhiên, cần nhớ rằng trong trường hợp đó thì nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp có liên kết với chủ thể kinh doanh này có thể giảm đi, vì một phần nghĩa vụ đóng thuế đã được chuyển sang doanh nghiệp liên kết. Do đó, hành vi chuyển giá chỉ được thực hiện qua các giao dịch của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết và biểu hiện rõ nét nhất là qua giao kết về giá.

Dù vậy chỉ thông qua giao kết về giá là chưa đủ để kết luận doanh nghiệp có thực hiện hành vi chuyển giá hay không. Thực tế nếu giao kết chưa thực hiện trên thực tế hoặc chưa có sự chuyển dịch quyền đối với đối tượng giao dịch thì không có cơ sở để xác định có sự thay đổi về lợi ích thuế. Như vậy, dù đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán hay chưa thì sự chuyển giao đối tượng giao dịch có thể xem là đã hoàn thành việc chuyển giá.

Chuyển giá có phải là hành vi phạm pháp hay không?

Hành vi chuyển giá từ lâu đã gây nhiều tranh cãi trong giới tài chính và ngành tư pháp tại Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia, ở Việt Nam hiện chưa phân biệt được hành vi chuyển giá và trốn thuế, lách thuế. Một bộ phận đông đảo vẫn đồng lõa hai phạm trù này và hiểu chúng là một. Trong khi đó thực tế ở các quốc gia phát triển họ nhìn nhận hành vi chuyển giá là hoàn toàn bình thường.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài cho hay, không phải giao dịch liên nào cũng là xấu. Các loại giao dịch liên kết của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài FDI hay các tập đoàn đa quốc gia đều là rất bình thường. Việc chuyển giao hàng hóa, dịch vụ đan xen giữa các công ty con, công ty mẹ giữa các thị trường là không có gì bất thường và việc này còn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hiện nay, không chỉ có doanh nghiệp nước ngoài mà nhiều doanh nghiệp trong nước cũng thực hiện chuyển giá.

Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động chuyển giá

Theo Thông tư 66/2010/TT-BTC ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính, đối tượng áp dụng phương pháp chuyển giá tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ một phần hoặc toàn bộ tại lãnh thổ Việt Nam có giao dịch với các bên liên kết có nghĩa vụ kê khai thuế ở Việt Nam.

Phạm vi áp dụng chuyển giá gồm các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ… giữa các bên có quan hệ liên kết.

Điều 5 của Thông tư 66/2010/TT-BTC nêu rõ 5 phương pháp định giá chuyển giao là:

Thứ nhất là so sánh mức giá giao dịch độc lập dựa vào đơn giá sản phẩm trong trường hợp giao dịch độc lập có điều kiện tương ứng với giao dịch liên kết.

Thứ hai là dựa vào giá bán lại trong trường hợp không có giao dịch mua bán tương đương (thuộc các khâu cung ứng, chế biến, lắp ráp…)

Thứ ba là dựa vào giá vốn cộng lãi áp dụng trong trường hợp giao dịch liên kết thuộc khâu sản xuất khép kín để bán cho đối tác liên kết hoặc bên cung ứng đầu vào và đầu ra. Qua đó xác định giá dựa vào giá vốn hoặc giá thành sản phẩm khi bán ra cho bên liên kết.

Thứ tư là so sánh lợi nhuận trên tỷ suất sinh lời của sản phẩm trong giao dịch độc lập để tính ra thu nhập thuần trước thuế trên cơ sở thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ năm là tách lợi nhuận trong trường hợp có nhiều bên liên kết cùng thực hiện trong một giao dịch liên kết tổng hợp dựa trên giao dịch độc lập tương đương. trường hợp không có giao dịch độc lập tương đương thì có thể tổng hợp hoặc vận dụng số liệu giữa kỳ.

degreestosucceed.com

Chuyển giá là gì? Chuyển giá có phải là hoạt động bất hợp pháp?
5 (100%) 1 vote

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*