quản trị kinh doanh là gì

Quản trị kinh doanh là gì? Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh

Tìm hiểu định nghĩa quản trị kinh doanh là gì? Bản chất của hoạt động quản trị kinh doanh. Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là gì? Hiện nay phổ biến cách …

tỉ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận

Tìm hiểu định nghĩa tỷ suất lợi nhuận là gì? Các tính tỷ suất lợi nhuận và so sánh với giá trị thặng dư. Các yếu tố ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận là gì? …

chuyển gia là gì

Chuyển giá là gì? Chuyển giá có phải là hoạt động bất hợp pháp?

Tìm hiểu khái niệm chuyển giá là gì? Phân biệt chuyển giá với khai báo giá trị thấp nhằm trốn thuế. Quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động này và chuyển giá có phải là hành vi …