quản trị kinh doanh là gì

Quản trị kinh doanh là gì? Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh

Tìm hiểu định nghĩa quản trị kinh doanh là gì? Bản chất của hoạt động quản trị kinh doanh. Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh.

Quản trị kinh doanh là gì?

Hiện nay phổ biến cách giải thích quản trị kinh doanh chính là quản trị doanh nghiệp. Những người đảm nhận nhiệm vụ quản trị doanh nghiệp chính là ban giám đốc, hội đồng quản trị…

quản trị kinh doanh là gì

 

Giải thích sâu hơn về hoạt động quản trị kinh doanh thì đó là cả quá trình tác động liên tục của tổ chức cá nhân lên tập thể người lao động trong doanh nghiệp nhằm sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, đáp ứng các mục tiêu sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp đã đề ra.

Thực chất, quản trị kinh doanh là sự kết hợp của mọi nỗ lực của những con người có liên quan trong doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu chung. Do đó, có thể hiểu, quản trị kinh doanh chính là quản trị con người trong doanh nghiệp để làm sao sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bản chất quản trị doanh nghiệp chỉ vì mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh và bền vững. Hoạt động quản trị kinh doanh phụ thuộc vào chủ sở hữu doanh nghiệp và loại hình cũng như mục tiêu mà doanh nghiệp đang định hướng.

Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh

Đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp

Hoạt động quản trị kinh doanh đầu tiên phải đảm bảo sự tồn tại vững mạnh và phát triển của doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải tồn tại, ổn định rồi mới tính tới chuyện phát triển, ăn nên làm ra. Đây cũng là sứ mệnh chính trị của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Phân cấp

phân cấp trong quản trị kinh doanh

Nội dung của nguyên tắc phân cấp trong quản trị kinh doanh đó là phải đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ và tối ưu giữa hai yêu câu tập trung và dân chủ trong quản lý điều hành, doanh nghiệp. Theo đó, nguyên tắc tập trung phải dựa trên cơ sở dân chủ và dân chủ phải thực hiện trong khuôn khổ tập trung.

Biểu hiện cụ thể của nguyên tắc tập trung trong doanh nghiệp đó là: Phải có chính sách, kế hoạch định hướng phát triển doanh nghiệp dài hạn, rõ ràng. Đồng thời phải thực hiện thống nhất các quy chế quản trị kinh doanh và tuân thủ chế độ một thủ trưởng ở mọi cấp.

Còn biểu hiện của tính dân chủ trước hết là xác định rõ ràng vị trí, trách nhiệm quyền hạn của các cấp. Bản thân doanh nghiệp phải chấp nhận đương đầu với cạnh tranh, mở cửa doanh nghiệp để phát triển.

Tuân thủ quy định của pháp luật và thông lệ kinh doanh

Mọi hoạt động của đời sống xã hội đều phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước. Đối doanh nghiệp, luật pháp là sự ràng buộc mang tính vĩ mô của Nhà nước đối với định hướng xây dựng và phát triển của doanh nghiệp. Do đó, mọi hoạt động, chủ trương kế hoạch của quản trị doanh nghiệp đều phải chấp hành theo pháp luật của nước sở tại. Nếu doanh nghiệp vi phạm các quy định của luật pháp thì sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Không chỉ phải tuân thủ tuyệt đối theo pháp luật, doanh nghiệp còn phải cân nhắc dựa trên thông lệ kinh doanh trên thương trường. Thông lệ kinh doanh không thực sự phổ cập và có thể không chỉnh chu, hoàn thiện nhưng vẫn mang tính bắt buộc với doanh nghiệp.

Lấy khách hàng làm trung tâm

Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều tập trung vào khách hàng. Do đó, các hoạt động quản trị kinh doanh cũng phải lấy khách hàng làm trung tâm. Người mua hàng hiện này gần như có quyền hành tuyệt đối quyết định tới kết quả sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Bản thân doanh nghiệp có đổi mới chính sách như thế nào cũng phải đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Hiệu quả và tiết kiệm

Hiệu quả và tiết kiệm là tôn chỉ hàng đầu trong mọi quyết sách hoạt động và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Người quản trị doanh nghiệp phải tính toán sao cho hoạt động của doanh nghiệp mình phải đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất với mức chi phí tiết kiệm nhất.

Bên cạnh đó, chủ thể doanh nghiệp cũng phải đồng thời đề phòng các rủi ro có thể xảy ra bất ngờ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mình. Vì vậy, hiện nay hầu hết doanh nghiệp đều tìm tới các công ty bảo hiểm. Ký hợp đồng với công ty bảo hiểm là doanh nghiệp được đảm bảo trong trường hợp xảy ra sự cố. Doanh nghiệp được đền bù khi rơi vào tình trạng thất thoát lợi nhuận hay chi phí phát sinh quá lớn.

Chuyên môn hóa

quản trị kinh doanh trong chuyên môn hóa

Nguyên tắc chuyên môn hóa trong quản trị kinh doanh đó là sự sắp xếp nhân sự đúng chuyên môn, tay nghề và năng lực cá nhân. Từ đó nâng cao hoạt động của quản trị doanh nghiệp.

Tất cả nhân sự trong một bộ máy doanh nghiệp, từng người nắm chắc công việc và nhiệm vụ chuyên môn của mình, đồng thời ý thức về trách nhiệm và mối quan hệ của họ với các bộ phận khác.

Kết hợp hài hòa các loại lợi ích

Doanh nghiệp phải xử lý thỏa đáng các mối quan hệ giữa các loại lợi ích của các bên liên quan có ảnh hưởng tới sự tồn vong của doanh nghiệp. Các loại lợi ích này bao gồm:

Lợi ích của người lao động trong doanh nghiệp: Theo đó người lao động phải được đảm bảo đầy đủ chế độ, phúc lợi xã hội để có đủ điều kiện sinh sống và cống hiến cho doanh nghiệp, từ đó, người lao động có nguyện vọng gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Lợi ích của khách hàng: Những người mua hàng và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp có quyền được sử dụng những sản phẩm chất lượng tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất.

Lợi ích của Nhà nước và xã hội: Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước và thông lệ xã hội. Đó là nghĩa vụ thuế, trách nhiệm bảo vệ môi trường, an sinh xã hội….

Lợi ích của đối tác: Doanh nghiệp phải giữ chữ tín đồng thời đảm bảo quyền lợi của các bên đối tác làm ăn. Các đối tác phải được giải quyết thỏa đáng quyền lợi khi làm ăn với doanh nghiệp của bạn.

Bí mật trong kinh doanh

Bất cứ ngành nghề nào cũng có những bí mật không thể tiết lộ. Một nguyên tắc cũng là tôn chỉ vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh và điều hành doanh nghiệp đó là biết giữ bí mật. Trong đó có rất nhiều câu chuyện cần được giữ bí mật từ đời tư cá nhân của lãnh đạo cho tới bí quyết kinh doanh, tiềm năng kinh doanh và các kế hoạch trong tương lai ảnh hưởng tới vận mệnh doanh nghiệp.

Sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đồng thời là sự cạnh tranh bên trong nội bộ doanh nghiệp buộc người làm quản trị doanh nghiệp phải biết kiểm soát nguồn thông tin, biết cách đối phó xử lý với các thông tin bất lợi bị phát tán.

Tận dụng thời cơ và môi trường kinh doanh

Bất kỳ doanh nghiệp nào dù quy mô và hùng mạnh tới đâu cũng có những mặt hạn chế và điểm yếu cố hữu. Do đó, trong quá trình vận hành doanh nghiệp, người là quản trị phải biết chớp lấy thời cơ kinh doanh để tận dụng tối đa mọi nguồn lực đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

Thời cơ trong kinh doanh giống như cơ hội ngàn năm có một mà bạn không biết nắm lấy thì chỉ còn biết nuối tiếc. Thời cơ là các yếu tố khách quan như sự thay đổi chính của nhà nước, sự tiến bộ khoa học công nghệ mà bản thân doanh nghiệp không thể chủ động nên càng phải biết nắm bắt tận dụng. Khả năng tận dụng thời cơ trong kinh doanh chính là mối quan hệ thế và lực của một doanh nghiệp.

Biết dừng lại đúng lúc

Điều này có nghĩa là khi doanh nghiệp thực hiện bất kỳ một kế hoạch hay một giải pháp nào đó thì cũng chỉ nên có mức độ nhất định. Ban đầu có thể giải pháp đem lại hiệu quả cao nhưng qua thời gian hiệu quả suy giảm và mất dần. Nếu tiếp tục thực hiện chắc chắn chỉ đem lại kết quả tồi tệ và đã đến lúc cần có giải pháp thay thế.

degreestosucceed.com

Quản trị kinh doanh là gì? Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh
Rate this post

Để lại Trả lời

Các trường bắt buộc được đánh dấu*